KLG Europe
Nederlands
  • select your language
    Nederlands
  • English
Nederlands
mvo-1024x512.jpg

Duurzaamheid Voor de mens van nu en de wereld van morgen

Als KLG Europe gebruiken we programma's waarbij kwaliteit, veiligheid, beveiliging en milieu hoofdonderwerpen zijn, waaronder ons programma GEORGE. Hierdoor kunnen we onderwerpen zoals ethiek en een verantwoorde omgeving behouden en waarborgen.

co2footprintklg1024x512.jpg

Lean and Green

Green Logistics

Samen behalen we nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen

Lean & Green
duurzaamheid.jpg

Ons MVO beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We zijn trots op onze medewerkers, al sinds 1918 hechten we heel veel waarde aan langdurige relaties en prettige contacten.

Ons MVO beleid

Waardepropositie duurzaamheid

Als KLG gebruiken we programma’s waarbij kwaliteit, veiligheid, beveiliging en milieu hoofdonderwerpen zijn, waaronder het programma GEORGE. Hierdoor kunnen we onderwerpen zoals ethiek en een verantwoorde omgeving behouden en waarborgen.

MEET GEORGE

Bij KLG Europe zijn we ons bewust dat we, als transportbedrijf van formaat, een belangrijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. We maken daarom onderbouwde keuzes als het gaat om mens en milieu. We handhaven hierbij de normen die betrekking hebben op kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Uiteraard werken wij overal volgens de lokale wet- en regelgeving, deze belangrijke onderwerpen zijn beschreven in onze Business Code of Conduct.

Waarde creëren voor individuen, samenlevingen en voor onze planeet is onderdeel van onze organisatiecultuur en opgenomen in de strategie. Een voorbeeld hiervan is onze CO2 ladder, waarin we doelen voor de middellange tot lange termijn hebben opgesteld aan de hand van onze normen en waarden. We nemen maatregelen die CO2-uitstoot verminderen en duurzame, innovatieve, logistieke oplossingen bieden. Onze medewerkers, klanten, partners en overige stakeholders, zijn onderdeel hiervan.

  • Onze medewerkers: teamwork en een solide basis gebaseerd op vertrouwen, wederzijds respect en passie zijn van oudsher de basis van ons bedrijf. KLG Europe. We moedigen onze mensen aan om hun professionele ontwikkeling voor te zetten. We faciliteren hen door middel van opleidingen en trainingen waarin gelijkheid, compliance en veiligheid belangrijke aspecten zijn.
  • Onze klanten: we streven ernaar om op een efficiënte wijze bij te dragen aan de bedrijfsdoelstellingen van onze klanten. Dit door een hoogwaardige kwaliteit en continuïteit van verbetervoorstellen, optimalisatie en mogelijkheden aan te bieden. Als bijvoorbeeld transport via een intermodale oplossing een optimalisatie kan zijn voor de klant, de bedrijfsdoelen van de klant en het ecologische stuk dan wordt deze passende oplossing als optie aangeboden.
  • Onze partners: met onze toewijding aan onze partners en investeringen in partnernetwerken, weten we zowel het ecologische als het economische vlak te raken. Door optimalisatie van beladingsgraden reduceren we een groot gedeelte van onze footprint. Het economische aspect berust zich op de onderlinge (zakelijke)belangen die we als partijen beide hebben waarbij ontwikkeling en groei onderdeel zijn van de toekomst. Als logistieke dienstverlener zijn we ons bewust van onze uitstoot. Om de uitstoot te minimaliseren voldoet ons state-of-the-art wagenpark aan de modernste milieunormen. Eveneens hebben we milieuprogramma’s waarbij we nieuwe stukken bos aanleggen en onze chauffeurs rijopleidingen krijgen om onze uitstoot te minimaliseren.
  • Onze gemeenschap: veiligheid is één van de aspecten waarin we geen concessies doen. Veiligheids- en gezondheidsaspecten van partijen die betrokken zijn bij onze dagelijkse dienstverlening nemen we mee we in onze beslissingen. We nemen een proactieve houden aan als het gaat om risico’s die mens, samenleving of milieu aangaan. Zo investeren we in de ontwikkeling van kennis en kunde van onze medewerkers van morgen. We zijn nauw betrokken bij studieprogramma’s van verschillende onderwijsinstellingen. Maar we dragen ook de verantwoordelijkheid om liefdadigheid in de vorm van onze core-business te verlenen in gevallen van nood. 
  • Onze planeet: we zijn actief met milieuzorg en onze footprint op het milieu. We hebben programma’s ontwikkeld en bij onze medewerkers onder de aandacht gebracht waarbij we ons richten op CO2- reductie, recycling of hergebruik van al het afval.

Partners & netwerken

Meer over onze partners