KLG Europe
Nederlands
 • select your language
  Nederlands
 • English
Nederlands

MEET GEORGE

Hier staan we voor

GEORGE is het programma waarin we verschillende doelstellingen betreft duurzaamheid samenbrengen

Onze medewerkers

We zijn ons bewust van ons meest fragiele kapitaal. Dit zijn onze medewerkers. Zij maken iedere dag het verschil en maken de basis van KLG Europe; zij zijn KLG Europe. Zij maken het verschil en bewaken onze normen en waarden in de organisatie. Teamwerk, een solide basis van vertrouwen, wederzijds respect en onze gezamenlijke passie voor transport en logistiek is al ruim een eeuw de basis van onze organisatie.

We stimuleren onze medewerkers om zich verder te ontwikkelen. We faciliteren dit door middel van opleidingen en trainingen waarin gelijkwaardigheid, naleving, ontwikkeling en veiligheid belangrijke aspecten zijn.

We geloven in één van onze oudste visies: “Als wij goed zijn voor de mensen, dan zijn de mensen goed voor ons”. Dit is de basis van onze organisatie. Veel van onze medewerkers werken al jaren voor ons.

Arbeidsomstandigheden en investeren in het team wat KLG Europe maakt, draagt bij aan onze hoogwaardige dienstverlening en drive om steeds efficiënter en elke dag een beetje groener te worden. We investeren zoal in ons modern wagenpark, we maken deel uit van het DAF fieldlab programma voor het optimaliseren van nieuwe ontwikkelingen en houden ons uiteraard aan alle Europese regels en richtlijnen omtrent transport en arbeid.
Veiligheid is leidend voor onze kwalitatieve dienstverlening en voor onze medewerkers. Zo gelden er veiligheidseisen in onze panden en kiezen we voor ergonomische oplossingen om een prettige en veilige werkomgeving voor onze medewerkers te creëren. Periodieke risicobeoordelingen door onder andere onafhankelijke beoordelaars zijn onderdeel van onze kwaliteits- en veiligheidsprogramma’s.
Goede arbeidsomstandigheden en tevredenheid van onze medewerkers komen positief tot uiting in onder andere ons laag ziekteverzuim, vele jaren dienstverband en de gewonnen titel van onder andere Aantrekkelijkste Werkgever en Beste Leerbedrijf.

Onze klanten

De klant staat bij ons centraal. Dat is de manier van zaken doen bij KLG Europe. We hechten veel waarde aan persoonlijke en langdurige relaties. Deze zijn voor ons van cruciaal belang om altijd de best passende logistieke oplossing te kunnen bieden en leveren.

Wij streven er als organisatie voor om efficiënt bij te dragen aan de bedrijfsdoelstellingen van onze klanten. Dit weten we te bereiken door hoogwaardige verbetervoorstellen aan te bieden en door de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen. Maar ook door het bieden van optimalisatie en nog beter passende mogelijkheden. Een voorbeeld is het aanbieden van modal shift en intermodaal vervoer, maar ook mogelijkheden met kortere looptijden en nog duurzamer.

 

Onze leveranciers

KLG Europe werkt samen met meerdere leveranciers. Kwaliteit en vertrouwen zijn de basis van de langdurige relaties welke we hebben met onze leveranciers. Als organisatie doen we ons best om iedere dag een beetje groener te worden. Dit kunnen we niet alleen en verwachten daarom ook van onze gekwalificeerde leveranciers deze sociale en ecologische vooruitstrevende blik. Om als organisatie in lijn te zijn met wet- en regelgeving, is het belangrijk dat de rest van onze supply chain ook hier in het verlengde van staat. Zo is voor ons de naleving van onze code of conduct een must.

Onze omgeving

Als KLG Europe zetten we ons in om iedere dag bij te dragen aan een duurzamere wereld. We schrijven toekomst met onze geschiedenis en zijn ons bewust van de stappen die we als internationaal logistiek dienstverlener van formaat moeten maken. Zo zijn we actief betrokken bij verschillende initiatieven welke zich berusten op het tripple helix principe. Namelijk; overheid, onderwijs en ondernemers. We zijn actief betrokken in verschillende netwerken en nemen deel aan verschillende projecten en initiatieven:  

 • Lean & Green Star programma: gericht op de reductie van CO2 uitstoot.
 • Modal shift: intermodale transportoplossingen waar mogelijk (shortsea/rail)
 • Focus op ketensamenwerking
 • Het beste leerbedrijf
 • De Aantrekkelijkste Werkgever
 • Duurzaamheid: Green Cold Chain logistics van China naar Europa en visa versa
 • Field labs: deelname aan verschillende field labs
 • Intelligente logistiek: zoals kunstmatige intelligentie, blockchain, cloud berekening, big data en Internet of Things
 • Circulaire economie: hergebruiken van onder andere verpakkingsmaterialen
 • Motto: papierloos werken

 

Naast de grote projecten verliezen we de kleine vervuilers en andere initiatieven niet uit het oog, enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Vermijd het gebruik van plastic bekers voor drankjes.
 • Gebruik van LED-verlichting op onze bedrijfslocaties.
 • Scheiding en verwijdering van afvalstromen.

Onze gemeenschap & onderwijs

De gemeenschap en het onderwijs zijn niet weg te denken schakels in onze directe omgeving. Onze vestigingen in de verschillende landen zorgen voor werkgelegenheid in de gemeenschap en voor kennis in het onderwijs. We hechten veel belang aan het welzijn van onze omgeving en door proactief contact onderhouden we relaties en bouwen we nieuwe lange termijn relaties op.

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Veiligheid voor onze klanten, medewerkers, omgeving en andere belanghebbende vindt vorm aan de hand van uiteenlopende onderwerpen en zaken. Zo houden we rekening met de veiligheids- en gezondheidsaspecten bij onze beslissingen en zijn ze niet weg te denken in onze dagelijkse bedrijfsvoering. We gaan proactief te werk als het gaat om risico's die van invloed zijn op mens, maatschappij of milieu. Zo investeren we in de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van onze medewerkers van morgen. We zijn nauw betrokken bij opleidingen van verschillende onderwijsinstellingen met onderwerpen als veiligheid, gezondheid, ontwikkeling en innovatie. Maar ook bij de basis elementen zoals de theorie in de praktijk te brengen en de geleerde lessen van onze medewerkers te delen met de nieuwe generatie.

Noodsituaties en crisissituaties  vragen om specifieke aandacht en zeer passende oplossingen. We bieden passende logistieke oplossingen, maar we bieden deze ook aan tijdens cruciale situaties waarbij hulp nodig is. Zo hebben we tijdens de pandemie meerdere malen preventie benodigdheden getransporteerd naar zwaar getroffen gebieden

Onze certificaten

Als organisatie onderscheiden we ons door daad aan het woord toe te voegen. Zeker zijn van kwaliteit is ons motto. We werken dagelijks hard om onze kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid naar een nog hoger plan te brengen. Dit doen we onder andere door het bepalen van certificeringen en onderscheidingen. Enkele voorbeelden van onze certificaten met het oog op duurzaamheid zijn: ISO 26000:2020, Lean & Green en Ecovadis.

ISO 26000:2020
Het belangrijkste certificaat voor bedrijven en organisaties die zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Lean & Green
Lean & Green is het leidende CO2 reductieprogramma waar zowel verladers als bedrijven die binnen de logistieke dienstverlening werkzaam zijn aan kunnen deelnemen. Het programma heeft als doel om de CO2-emissie binnen de logistiek structureel te reduceren door het activeren van samenwerkingen, het delen van kennis en het inzetten van slimme en effectieve maatregelen.

Ecovadis
KLG Europe is momenteel bekroond met de bronzen medaille door Ecovadis, dit is het meest betrouwbare zakelijke duurzaamheidsbeoordelingssysteem. We onderscheiden ons op verschillende vlakken ten opzichte van andere organisaties, deze punten zijn hier terug te lezen.

Code of Conduct

Partnerschappen en langdurige relaties met klanten en leveranciers zijn de kern van onze organisatie. Als KLG Europe hebben we kernwaarden die voor onze manier van handelen en besluiten nemen centraal staan. Zoals arbeid, gezondheid & veiligheid, milieu, managementsystemen en ethiek. Deze Code of Conduct is zowel voor ons als op al onze zakelijke relaties, partners en onze medewerkers van toepassing. De actuele versie van onze gedragscode (code of conduct) is altijd beschikbaar op onze website.

Partners & netwerken

Meer over onze partners