KLG Europe
Nederlands
  • select your language
    Nederlands
  • English
Nederlands
co2footprintklg1024x512

Green Logistics

Samen vergroenen we de wereld

Groen

Duurzaamheid en het verminderen van de CO2 footprint is een belangrijk internationaal thema in de transportwereld. Bij KLG zijn we ons bewust van de invloed die onze transporten hebben op het milieu. We kiezen daarom als het kan voor de meest duurzame oplossingen. Dit zijn vaak ook de meest economische oplossingen, zeker op de lange termijn. Want duurzaamheid leidt niet alleen tot winst voor het milieu, maar ook voor de economie. Ons motto: leer van het verleden, kijk naar het heden en creëer de toekomst.

Lean and Green Award

KLG ontving in 2011 de Lean and Green Award. We stelden een plan van aanpak op om een reductie van de CO2 uitstoot te creëren met minstens 20% in een periode van vijf jaar (van 2008 tot 2013).

Minder CO2- uitstoot

We streven naar minder CO2-uitstoot. We kiezen voor goed materiaal, schonere oplossingen en efficiënter vervoer. We rijden veel kilometers. Dus investeren we in goede en moderne trucks. 95% van onze wagens heeft emissienorm Euro 6. We trainen onze chauffeurs zodat zij leren hoe ze zo veilig en zuinig mogelijk kunnen rijden. Bij de keuze van transportpartners spelen duurzaamheid en veiligheid een belangrijke rol.

Partners & netwerken

Meer over onze partners