KLG Europe
Nederlands
 • select your language
  Nederlands
 • English
Nederlands
ecovadis

Ecovadis

Ecovadis, de enterprise oplossing voor duurzame toeleveringsketens van KLG Europe

Ecovadis, de enterprise oplossing voor duurzame toeleveringsketens van KLG Europe

Ecovadis is het meest betrouwbare en zakelijke duurzaamheidsbeoordelingssysteem. Milieuprestaties, sociale en ethische prestaties zijn vandaag de dag een essentiële factor voor vele bedrijven. De toeleveringsketen (de supply chain) is de grootste hefboom voor de impact van een organisatie qua duurzaamheid.

KLG Europe onderscheid zich op verschillend gebieden van andere organisaties. Hieronder vindt u een greep uit onze Ecovadis punten.

Omgeving:

 • Milieubeleid over relevante onderwerpen: energieverbruik & BKG, materialen, chemicaliën & afval
 • Bedrijfsspecifieke voorbereidings- en reactieprocedure voor noodsituaties met betrekking tot lokale vervuiling
 • Maatregelen om de CO2-uitstoot van transport te verminderen
 • Bewustmakings- of trainingsprogramma voor werknemers over het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Formele maatregelen geïmplementeerd om verkeersopstoppingen te voorkomen
 • ISO 22000 gecertificeerd
 • Monitoring van geluidsniveau
 • Maatregelen om papier/kartonafval te recyclen
 • Maatregelen voor de omgang met gevaarlijke stoffen
 • Regelmatige training eco-driving aan werknemers
 • Rapportage over de totale bruto Scope 1 en 2 BKG
 • MVO-rapport volgt GRI-richtlijnen via de moederonderneming
 • Rapportage over het totale energieverbruik

Arbeid- en mensenrechten:

 • Arbeids- of mensenrechtenbeleid over relevante kwesties. Zoals; gezondheid en veiligheid van werknemers, kinderarbeid, dwangarbeid en mensenhandel, diversiteit, discriminatie en intimidatie
 • Geformaliseerde procedure met betrekking tot gezondheid en veiligheid van werknemers
 • Extra verlof naast de standaard vakantiedagen
 • Medewerkers tevredenheidsonderzoek
 • Maatregelen ter bevordering van loongelijkheid op de werkplek
 • Specifieke maatregelen inzake discriminatiekwesties
 • Gedetailleerde risicobeoordeling gezondheid en veiligheid van werknemers
 • Training van chauffeurs over gezondheids- en veiligheidsrisico's en beste werkmethoden
 • Transparant wervingsproces duidelijk en formeel gecommuniceerd naar alle kandidaten
 • Regelmatige beoordeling (minimaal eenmaal per jaar) van individuele prestaties
 • Interactieve sessie met medewerkers over arbeidsomstandigheden
 • Verplichte gezondheidscheck voor medewerkers
 • Verzorgen van trainingen voor het ontwikkelen van vaardigheden
 • Maatregelen ter voorkoming van middelengebruik ter plaatse
 • MVO-rapport volgt GRI-richtlijnen moeder

Ethiek:

 • Disciplinaire sancties voor het omgaan met beleidsschendingen
 • Beleid inzake informatiebeveiliging
 • Klokkenluidersregeling om ethische kwesties te melden
 • Bewustwordingstraining om inbreuken op de informatiebeveiliging te voorkomen
 • Maatregelen om gegevens van derden te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking
 • Maatregelen voor het verkrijgen van toestemming van belanghebbenden met betrekking tot het verwerken, delen en bewaren van vertrouwelijke informatie
 • MVO-rapport volgt GRI-richtlijnen via de moederonderneming

Duurzaam inkopen:

 • Duurzaam inkoopbeleid inzake sociale praktijken van leveranciers
 • Gedragscode voor MVO voor leveranciers aanwezig

Partners & netwerken

Meer over onze partners