KLG Europe
Nederlands
  • select your language
    Nederlands
  • English
Nederlands
duurzaamheidsvisieklg

Visie en doelen

Onderweg naar zero emissie.

Onze visie luidt als volgt;

“Onderweg naar zero emissie binnen de logistiek”

Met ons doel:

“In 2050 zijn we CO2 neutraal*”

De onderstaande doelstellingen dragen bij aan het behalen van ons corporate doel:

  • Reductie van de CO2-uitstoot van onze vrachtwagens: 15% vóór 2025 (reeds behaald!)
  • Reductie van de CO2-uitstoot van onze vrachtwagens: 30% vóór 2030
  • Commitment voor CO2-neutraal transport in 2050

 

*) Met deze duurzaamheidsvisie zijn we in lijn met de richtlijnen van het Akkoord van Parijs 2015 & European Green Deal (verschuiving van weg naar spoor en water, modalshift).

Partners & netwerken

Meer over onze partners