KLG Europe
Nederlands
  • select your language
    Nederlands
  • English
Nederlands
controltowerheader1170x245

KLG Control Tower

Wij vinden het als KLG Europe in de klant relatie belangrijk dat het helder is wat we van elkaar verwachten. Onze in-house KLG Controltower werkt met KPI’s deze zijn verwerkt in klant specifieke dashboards. Onze Controltower draagt zorg voor het tijdig en correct terugkoppelen van data naar onze relaties (IOD, OTD, ATA, POD etc.)

Tijdige informatie voorziening is essentieel voor een groot deel van onze relaties. De Control Tower bewaakt de afgesproken KPI’S. Onze interne processen worden voortdurend gemonitord, maar ook  worden extern de prestaties van onze chauffeurs en strategische partners gemeten . Een van de kerntaken is het analyseren van data en opsporen van trends. Op basis van deze uitkomsten worden indien nodig corrective actions geïmplementeerd.  Daar de markt onderhevig is aan wisselende omstandigheden is dit een ongoing  proces.

Belangrijke diensten en locaties op een rijtje

Bent u op zoek naar meer informatie? Graag komen we met u in contact!

Neem contact met ons op.

Partners & netwerken

Meer over onze partners