KLG Europe
Nederlands
 • select your language
  Nederlands
 • English
Nederlands
duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voor mens, milieu en toekomst

Wij helpen u graag om uw duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

Neem gerust contact op.

Contact

KLG EUROPE DENKT VOORUIT

We leren van het verleden, kijken naar het heden en we creëren de toekomst

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als internationale logistieke dienstverlener van formaat nemen we onze maatschappelijke betrokkenheid en invloed meer dan serieus. Zo vinden we het belangrijk om als organisatie na te denken voor de mens van nu en de wereld van morgen.

We hebben als organisatie verschillende programma’s waarbij kwaliteit, veiligheid en milieu hoofdonderwerpen zijn, waaronder ons programma GEORGE. Hierdoor kunnen we onderwerpen zoals ethiek en een verantwoorden omgeving behouden en waarborgen.

We onderscheiden zeven principes onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze principes vormen onze basis van onze uitgangspunten als  organisatie.

Onze zeven MVO-principes:

 • We nemen onze verantwoordelijkheid voor effecten op de samenleving, de economie en het milieu
 • We zijn transparant over beslissingen en activiteiten die van invloed zijn op het milieu
 • We tonen ethisch gedrag en eisen deze standaard ook van onze klanten, leveranciers en andere partijen
 • We respecteren de belangen van betrokkenen
 • We respecteren en staan in lijn met de geldende wet- en regelgeving
 • We respecteren en staan in lijn met de internationale gedragsnormen
 • We respecteren de algemene universele mensenrechten en eisen dit eveneens van onze klanten, leveranciers en andere partijen

Deze principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn de basisprincipes van onze bedrijfsvoering en zijn het verlengde van onze normen en waarde die we als organisatie al meer dan 100 jaar hebben.  

Partners & netwerken

Meer over onze partners