KLG Europe
Nederlands
  • select your language
    Nederlands
  • English
Nederlands

KLG Europe tekent Green Deal

26 augustus 2021

Onlangs heeft KLG Europe de Green Deal voor het project “Duurzame Bedrijventerreinen” getekend. De penvoerder van dit project is de Stichting Bedrijventerreinen, het project “Duurzame Bedrijventerreinen” rust op twee pijlers:

  1. Enerzijds zal het project zich richten op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energieopwekking op bedrijventerreinen.
  2. Anderzijds zullen de bedrijventerreinen worden aangepast aan de klimaatverandering. Door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren en door een groene inrichting, kunnen bedrijventerreinen klimaatbestending worden gemaakt.

Om een bedrijventerrein duurzamer te maken is er specifieke kennis en organisatiekracht om initiatieven te ontplooien noodzakelijk. De aanpak van de stichting om hierin te faciliteren creëert collectieve mogelijkheden. De “Green Deal” beoogt hiertoe de nodige impuls te bieden en heeft een belangrijke toegevoegde waarde in de transitie naar verduurzaming.

Deze Green Deal is geïnitieerd door en opgesteld conform het format van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Green Deal is een overeenkomst tussen partijen om vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving ruimte te geven. Met deze deal wordt geambieerd allerlei actoren samen te brengen rond complexe maatschappelijke uitdagingen die vaak om innovatieve oplossingen vragen. Via concrete acties worden deze uitdagingen aangepakt. Deze overeenkomst zal een hefboom werking hebben voor andere toekomstige initiatieven. Op deze wijze wordt er een netwerk gecreëerd (community) en vinden partners elkaar sneller en wordt er zichtbaarheid gegeven aan nieuwe, verschillende en uiteenlopende initiatieven.

Vind hier meer informatie over onze visie op duurzaamheid.

Dit initiatief is in samenwerking met Stichting Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo.

Bent u op zoek naar meer informatie? Graag komen we met u in contact!

Neem contact met ons op.

Partners & netwerken

Meer over onze partners