KLG Europe
Nederlands
  • select your language
    Nederlands
  • English
Nederlands

Supply Chain oplossing van A tot Z – Best Practice

20 mei 2020

Voor het vinden van oplossingen voor uitdagingen binnen de Supply Chain van bedrijven in diverse sectoren worden wij vaak benaderd. Bedrijven ondervinden problemen binnen hun Supply Chain. Ze zijn niet tevreden met de huidige situatie, zijn op zoek naar verbetering of ze zijn op zoek naar mogelijkheden om de kosten te verlagen. Als KLG gaan we met deze bedrijven om tafel. Waar zitten de knelpunten, de uitdagingen, hoe kan de Supply Chain verbeterd worden en hoe kan KLG daarbij helpen? Wij investeren in partnerschappen voor de lange termijn.

De firma Mayfran uit Landgraaf (NL) die wereldwijd toonaangevend is in het leveren van oplossingen voor afval- en koelmiddel, materiaalhandling in de metaalindustrie, recycling, verwerking van vast afval en andere toepassingen is hiervan een voorbeeld (www.may.

Mayfran benaderde ons om mee te denken over de vele schades door transport, de lange doorlooptijden naar klanten en hoge opslagkosten die ze op dat moment hadden. Mayfran miste rapportages en transparantie. Daarnaast voldeed de communicatie van de vorige logistieke dienstverlener niet aan hun wensen.

Op het moment dat we alle zendingsdata, interne processen, overige wensen en eisen in kaart gebracht hadden, zijn we begonnen met de inventarisatie en uitwerking van een op maat gemaakte oplossing. De expertise voor de verschillende processen binnen de totale Supply Chain vinden we bij KLG in eigen huis. Ons team bestond uit: data analisten van het Tender Team, Crossdock Manager, Warehouse Manager, Operations Manager, IT analist, Marketing, Legal & Quality Manager en de Account Manager.

Het samengestelde team ging ieder binnen hun eigen vakgebied aan de slag met de informatie. Door gebruik te maken van hun aanbevelingen ontstond een totaalconcept oplossing met een plan van aanpak.

Na het presenteren van KLG’s plan van aanpak en een akkoord vanuit de directie van Mayfran hebben we het plan gepresenteerd aan het operationele team binnen Mayfran. Op deze manier ontstond commitment tussen beide partijen om samen de nieuwe aanpak tot een succes te maken.

Het aangeboden concept door KLG Europe:
In de oude situatie werden alle producten van Mayfran dagelijks met twee pendels naar een opslaglocatie getransporteerd en van daaruit werden de goederen verzonden naar de eind ontvangers van Mayfran. Deze manier van transport, met meermaals overladen, resulteerde in vele schades aan de goederen. Na een analyse van de zendingsstructuur van Mayfran kwamen wij tot de conclusie dat het beter was om alle zendingen groter dan 2 laadmeter rechtstreeks te gaan laden in Landgraaf en on wheels te gaan leveren bij hun klanten. Door daarnaast dagelijks één gecombineerde pendel voor de opslag en de groupage zendingen in te gaan zetten werd het aantal handelingen verminderd voor Mayfran en gingen de opslagkosten omlaag. Daarnaast verlaagde we het risico op schade. Uiteindelijk hebben we binnen één jaar het aantal schades kunnen verlagen met 97% ten opzichte van de vorige situatie.

Bovenstaande implementatie leidde er tevens toe dat de doorlooptijden naar de eind klanten verkort werd. Mayfran paste de interne processen aan qua order administratie en productie, zodat op het moment dat een order klaar was, deze sneller geleverd kon worden. De doorlooptijden voor wegtransport zijn op deze manier gemiddeld twee dagen korter geworden. Een ander bijkomend voordeel is dat de cashflow bij Mayfran sneller werd omdat door de looptijdverkorting hun klanten eerder moesten betalen. Verder heeft men het aantal spoedzendingen binnen Mayfran door de nieuwe opzet kunnen reduceren met 95%, wat een enorme kostenbesparing met zich mee heeft gebracht. De druk op de processen binnen Mayfran werd zo een stuk lager en op deze manier werden geen incorrecte kosten meer aan de klant doorberekend.

Verder hebben wij via ons WMS en TMS een maandelijks rapportagesysteem opgezet samen met onze IT afdeling. In deze rapportages analyseren we de gegevens van Mayfran en brengen we hun maandelijks op de hoogte van alle handelingen en bewegingen. Dit voor zowel wegtransport als voor warehousing. Tevens hebben we een calculatietool gebouwd zodat Mayfran direct de kosten per zending kan berekenen aan de hand van ons boekingssysteem. Hierdoor heeft men op hun logistieke afdeling minder administratieve werkzaamheden, waardoor de indirecte kosten daalde. Het nieuwe concept zorgde voor hogere efficiëntie en betere transparantie, wat uiteindelijk heeft geresulteerd tot lagere personele kosten.

Verder hebben we de communicatie en transparantie naar elkaar toe geoptimaliseerd door te werken met één contactpersoon, specifiek voor Mayfran, binnen KLG Europe. Daarnaast is er een track & trace systeem waardoor men live hun zendingen kan volgen. Verder hebben we viermaal per jaar een meeting waar de betrokken personen bij elkaar komen om verbeterprocessen te bespreken. Uiteindelijk verandert de wereld continue en op deze manier kunnen we snel bijsturen vanuit beide organisaties. De lijnen zijn kort en er kunnen snel beslissingen worden genomen aan beide kanten indien dit gewenst is, wat uiteindelijk het eindresultaat ten goede komt.

De aanpak heeft er niet alleen toe geleid dat we een enorme kostenbesparing direct en indirect hebben weten te realiseren voor Mayfran.  Maar het is ook een schoolvoorbeeld van samenwerking tussen twee organisaties. Samen komen we tot oplossingen en staan we open voor nieuwe ideeën. Door vertrouwen op alle niveaus binnen Mayfran en KLG Europe en een perfecte samenwerking hebben we een gezamenlijk doel met veel succes weten te realiseren!

Benieuwd of jouw Supply Chain ook beter kan, wat KLG Europe voor jou kan betekenen en hoe we partners kunnen worden? Neem contact met ons op.
T+ 31 (0) 77 324 50 00 – info@klgeurope.com

 

 

 

Bent u op zoek naar meer informatie? Graag komen we met u in contact!

Neem contact met ons op.

Partners & netwerken

Meer over onze partners