KLG Europe
Nederlands
  • select your language
    Nederlands
  • English
Nederlands

Sociale Innovatie bij KLG Europe

28 juli 2020

Sociale Innovatie bij KLG Europe

Case Study KLG Europe - JOI

Over KLG Europe

KLG Europe is een wereldwijde logistieke dienstverlener met 15 vestigingen verdeeld over drie landen. We bieden transport aan over de weg, het water, het spoor en door de lucht. Daarbij verzorgen we douane activiteiten, hebben we grote warehouses en bieden we value added services aan.

We zijn een familiair bedrijf met een informele bedrijfscultuur waarin normen en waarden een grote rol spelen. Mensen zijn de belangrijkste factor binnen KLG Europe. Daarbij staat kwaliteit en innovatie hoog in het vaandel. Op de vestiging in Venlo werken circa 200 medewerkers. Onze diensten kun je onderverdelen onder drie hoofdactiviteiten, namelijk Transport, Warehousing en Douane.

Ons doel met betrekking tot Sociale Innovatie

Onze eigen medewerkers zijn kartrekkers bij innovatieve verbeteringen en sociale innovaties waardoor zaken sneller en breder worden aangepakt. Hierdoor worden verbeteringen sneller geïmplementeerd en kunnen we als bedrijf ons sneller aanpassen aan de dynamische omgeving. Door de verbeteringen en sociale innovaties voelen medewerkers zich meer betrokken en krijgen ze meer verantwoordelijkheid en inspraak en wordt er tevens een betere werkomgeving gecreëerd.

SILL pilotproject

In 2018 heeft de vestiging in Venlo meegedaan aan het pilotproject SILL (Social Innovators Logistics Limburg), medemogelijk gemaakt door de Provincie en verschillende onderwijsinstellingen (zoals; Fontys, Windesheim) en TNO. In dit project gingen tien logistieke bedrijven van start om te werken aan Sociale Innovatie binnen het bedrijf.

Onze reden van deelname aan dit project is omdat we ons continu voor willen bereiden op de toekomst. We zijn ons bewust dat onze medewerkers het grootste, tastbare, maar ook meest fragiele kapitaal is wat we binnen onze organisatie hebben. We willen de betrokkenheid van onze medewerkers vergroten en luisteren naar de ideeën die zij hebben. Dit zorgt niet alleen voor een hogere medewerkerstevredenheid, maar ook voor vernieuwingen, hogere productiviteit en winstgevendheid. 

Tijdens dit SILL project, hebben we binnen KLG Europe ook een interne SILL groep opgericht. Deze groep is een samengestelde groep die een representatieve afspiegeling is van de organisatie. Ons motto is: WORD ONDERNEMER VAN JOUW IDEE! Deze interne groep is opgericht om meer ondernemerschap bij onze medewerkers in te brengen. Medewerkers kunnen bij de SILL groep ideeën aandragen en mogen meedenken in het eventuele implementatieproces. Deze punten worden besproken en het resultaat wordt teruggekoppeld aan de medewerker. Het belangrijkste resultaat hiervan is dat medewerkers zich beter gehoord en betrokken voelen. Hun ideeën worden serieus opgepakt en besproken, dit draagt bij aan een cultuur waarin elke medewerker op zijn manier inbreng heeft en onderdeel is van deze snel lerende cultuur.

JOI

JOI is de opvolger van het SILL pilotproject. JOI staat voor Jointly Organisations Innovate en is een learning community.
Het SILL pilotproject heeft KLG Europe veel en ver gebracht. We hebben daarom ook aangegeven dat we hier graag een vervolg aan geven en waren dus direct enthousiast over het JOI project.

We delen onze kennis en ervaring met andere logistieke bedrijven en bespreken met hen onder andere onze knelpunten. Het is fijn om hierover te kunnen sparren met andere logistieke bedrijven waar dezelfde vraagstukken een rol spelen of hebben gespeeld. De bijeenkomsten zijn erg praktisch en concreet, waardoor je met actiepunten naar huis gaat. De opvolging van bijeenkomsten werkt voor ons als een stok achter de deur, waardoor punten nu niet meer blijven liggen door de waan van de dag. Telkens bespreek je met elkaar hoe je de actiepunten hebt opgevolgd, wat er goed is gegaan, waar je tegenaan bent gelopen en wat er nog meer op de planning staat. Tevens is begeleiding en ondersteuning vanuit kennisinstellingen van grote toegevoegde waarde. Zij kunnen vanuit bewezen modellen en onderzoeken handvatten geven en voorzien de bedrijven van nuttige en praktische tools.

Ondertussen zijn er alweer twee bijeenkomsten georganiseerd vanuit JOI (Interne Communicatie en Duurzame Inzetbaarheid) en ook wij hebben ons alweer ingeschreven voor de derde bijeenkomst over ‘Het ontwikkelen van ondernemerschap in de organisatie.’. Dit is een actueel onderwerp binnen KLG Europe en sluit uiteraard nauw aan bij het overkoepelende onderwerp Sociale Innovatie. We hebben onze knelpunten al geïnventariseerd die we graag bespreken tijdens deze bijeenkomst en kijken ernaar uit om onze bevindingen en ervaringen te delen met andere logistieke bedrijven.

Benieuwd wat JOI inhoudt? Bekijk het filmpje op: https://www.youtube.com/watch?v=_1ZWXhST6L0

 

Samen komen we verder!

Bent u op zoek naar meer informatie? Graag komen we met u in contact!

Neem contact met ons op.

Partners & netwerken

Meer over onze partners