KLG Europe
Nederlands
  • select your language
    Nederlands
  • English
Nederlands

Vlogs

KLG VLOG #72 - PARTICIPATION

Deelnemen en betrokken zijn vinden wij bij KLG Europe belangrijk. In deze vlog is te zien hoe wij betrokken zijn en deelnemen aan verschillende activiteiten. We vinden het belangrijk om van elkaar te leren. Zo zijn we kartrekker en hebben we deelgenomen aan het event “Beleef de Logistieke Keten”. Daarnaast hebben we deelgenomen aan een pilot waarbij we leerlingen projecten gaan aanbieden voor hun profielwerkstuk en hebben we een HR brainstormsessie gehad.

Bent u op zoek naar meer informatie? Graag komen we met u in contact!

Neem contact met ons op.

Partners & netwerken

Meer over onze partners