KLG CorporateKLG Corporate
menu

Privacy Statement

Privacyverklaring KLG Europe

Dit is de privacy verklaring van KLG Europe. Graag geven we hierin aan hoe omgegaan wordt met uw persoonsgegevens, welke rechten u heeft met betrekking tot deze gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

KLG Europe is een logistieke dienstverlener, actief in Nederland, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk en China. Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen (www.klgeurope.com)

KLG Europe verzamelt en beheert, voor hun bedrijfsactiviteiten, persoonsgegevens. Via de website www.klgeurope.com worden in het kader van een offerteaanvraag de volgende gegevens verzameld: (bedrijfs)naam, telefoonnummer, e-mailadres, laad- en losadres, grootte/gewicht zending. Via de website www.werkenbijklg.nl worden in het kader van een sollicitatie de volgende gegevens verzameld: naam, e-mailadres, telefoonnummer, curriculum vitae, motivatiebrief.

Tevens verzamelt Google Analytics anoniem gegevens bij uw bezoek op zowel www.klgeurope.com en www.werkenbijklg.nl.

In overeenstemming met de privacy wetgeving vraagt KLG Europe niet meer gegevens dan noodzakelijk om de diensten aan te bieden.

De verzamelde gegevens worden door KLG ontvangen. Gezien de websites mede gehost worden bij RB-Media Internet Solutions, worden de gegevens via servers die in hun beheer zijn, doorgestuurd.

Verzamelde gegevens omtrent een offerteaanvraag worden gebruikt om een passende offerte mogelijk te maken, en blijven opgeslagen in het KLG Europe customer management systeem.

Verzamelde gegevens omtrent een sollicitatie worden, in overleg met de sollicitant, bewaard tot 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure.

De Europese privacy wetgeving geeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage: als de persoon hierom vraagt, deelt KLG Europe de verzamelde persoonsgegevens.
  • Recht op rectificatie: als de persoon hierom vraagt, past KLG Europe foute of ondertussen gewijzigde persoonsgegevens aan.
  • Recht op overdracht: als de persoon hierom vraagt, kunnen persoonsgegevens overgedragen worden aan een andere partij.
  • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: als de persoon hierom vraagt, zullen de persoonsgegevens die KLG Europe verzameld heeft conform het verzoek niet meer gebruikt en/of niet meer bijgehouden worden.

U kunt gebruik maken van uw rechten door een aanvraag in te dienen via privacy@klgeurope.com. Binnen een redelijke termijn zullen wij uw verzoek behandelen. Mogelijk zijn kosten verbonden aan uw verzoek, wij zullen u dan in kennis stellen van deze kosten en deze overeenkomstig de wettelijke bepalingen aan u doorbelasten.

KLG Europe heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van de verzamelde persoonsgegevens te garanderen. Dit houdt onder andere de beveiliging van de websites via SSL in, het wachtwoordbeleid, de firewalls, security op systeemniveau. Daarnaast heeft KLG Europe onder andere procedures omtrent de omgang met en toegang tot de gegevens.

Mocht u, ondanks de aandacht die KLG Europe besteedt aan de privacy verordening, alsnog een klacht hebben, kan deze via de bevoegde instanties (in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens) worden ingediend.

Vragen?
Neem contact met ons op!
Bekijk de standaard website
Bekijk de standaard website